Sv närmare Titt Inuti sunda Matvanor – 2015-2020 kostråd

Kapitel 1Viktiga Delar av sunda Matvanor

Sv närmare Titt Inuti sunda Matvanor

Jag this Avdelning:

Följande Avsnitt beskriver en Hälsosam kost Mönster and Hur EFTER Ett sådant Mönster kan-hjälpa människor ATT mötas riktlinjerna and Dess viktigaste rekommendationerna. Genomgående Använder den sunda US-Style ätamodell as Ett Applicability FÖR ATT illustrera de specifika beloppen and gränser FÖR livsmedelsgrupper and Andra kost Komponenter as utgör hälsosamma Matvanor. Den sunda US-Style ätamodell is a AV tre USDA Food Patterns and Bygger in de Typer and proportione AV Livsmedel Amerikaner förbrukar Normalt, män i näringsrika tidigare OCH lämpliga mängder. Eftersom kaloribehov varierar beroende in al, kön, Längd, Vikt and grad AV Fysisk Aktivitet (se BILAGA 2. Beräknad kalori Behov per dag, EFTER al, Kön och Fysisk aktivitetsnivå), Monstret Har lämnats VID 12 Olika kalori Levels (se BILAGA 3. USDA mat Mönster: Friska US-Style ätamodell). DEN 2000-kalorinivån in Monstret visum i Tabell 1-1.


Tabell 1-1. Friska US-Style ätamodell in 2000-Calorie Nivå, dagligen Eller varje vecka Belopp from Matgrupper, subgrupper, and Komponenter

Belopp Bj
2000-Calorie-Nivå Mönster

Begränsningen AV kalorier FÖR Andra ändamål (% kalorier) c

sv beteckningar med varje Matgrupp and undergrupp Finns i HeLa kapitlet and sammanställs i BILAGA 3.

b Matgrupp Belopp as Anges i skål (c) Eller ounce- (oz) ekvivalenter (eq). Oljor ÄR visade i gram (g). Kvantitet medel FÖR varje Matgrupp definieras i BILAGA 3. Beloppen varierar för De as behöver Mindre mottagare än 2000 Eller mer mottagare än 2000 kalorier per dag. Se BILAGA 3 för alla 12 kalorinivåer AV Monstret.

c Förutsätter matval Att möta matta grupp rekommendationer ÄR näringsrika förra. Kalorier from tillsatt socker, tillade raffinerade Stärkelse, FASTA boja, alkohol, OCH / Eller ATT Äta mer an den rekommenderade mängden näringsrika Livsmedel redovisas enligt webbplatsen kategori.

Obs: Den totala ätamodell Bör integre överstiga kostråd begränsar FÖR Intag AV kalorier from tillsatt socker and mättade fetter and Alkohol och Bör Vara Inom Det acceptabla Macronutrient utbredningsområden FÖR kalorier from protein, kolhydrater, and Totalt fett. De flesta kalori Mönster har under integre tillräckligt Med kalorier available EFTER MOTETT Matgrupp behöver konsumera 10 Procent av kalorier from tillsatt socker and 10 Procent av kalorier from mättat fett and Ändå Hålla sig Inom kalori gränser. Strivärden ÄR avrundade.

Den sunda US-Style ätamodell ÄR utformade FÖR ATT uppfylla Recommended Dietary Ersättningar (RDI) and Ett tillräckligt Intag FÖR viktiga näringsämnen, Liksom Godtagbara macronutrient utbredningsområden (AMDR) fastställs AV Styrelsen för IOM Food and Nutrition. This ätamodell Uppfyller available de gränser as fastställs AV-IOM Eller kostråd FÖR Andra näringsämnen Eller livsmedelskomponenter (se BILAGA 6. Ordlista and Tillägg 7. Näringsliv, Mål FÖR Alders Sex Grupper baserat In rekommenderat Dagligt Intag and kostråd rekommendationer). Näringsliv, Mål FÖR NÄSTAN alla näringsämnen ÄR uppfyllda (se BILAGA 3 för ytterligare information).

Figur 1-1. Kopp- and uns-ekvivalenter

Inom eget Matgrupp, Kan Livsmedel Kommer I manga tidigare OCH ÄR Inte skapade Lika Närs boxar galler VaD SOM räknas SOM EN Kopp Eller ETT uns. Vissa torv Livsmedel ÄR mer koncentrerade, and vissa torv ÄR mer luftiga Eller Innehåller mer Vatten. Kopp- OCHj uns-ekvivalenter identifiera mängder AV Livsmedel from varje Livsmedel grupp Med liknande näringsinnehåll. Dessutom Har portionsstorlekar Inte Alltid i linje Med en kopp-ekvivalent Eller ETT UNS-ekvivalenter. Se exemplen nedan FÖR variabilitet.

½ dl del AV gröna bönor =
½ Grönsaker Kopp-ekvivalenter

Sv kopp parti AV spenat =
½ Grönsaker Kopp-ekvivalenter

½ dl parti AV
jordgubbar =
½ dl-ekvivalenter frukt

¾ koppdel AV
100% apelsinjuice =
¾ skål ekvivalenter frukt

¼ dl parti
russin =
½ dl-ekvivalenter frukt

En skiva bröd =
1 ounce-ekvivalenter korn

½ dl del AV-kokta
stöten ris =
1 ounce-ekvivalenter korn

6 uns del AV-
fettfri yoghurt =
¾ skål ekvivalenter mejeri

1 ½ uns portion AV
cheddarost =
En skål motsvarande Mejeri

1 Stort Ägg =
1 uns-ekvivalenter
protein Livsmedel

2 msk
jordnötssmör =
2 uns-ekvivalenter
protein Livsmedel

1 uns portion
valnötter =
2 uns-ekvivalenter
protein Livsmedel

½ dl del
svarta bönor =
2 uns-ekvivalenter
protein Livsmedel

4 uns del
Fläsk =
4 uns-ekvivalenter
protein Livsmedel

Betydelsen AV Calorie Balance Inom sunda Matvanor

Hantera kaloriintaget ÄR avgörande FÖR ATT uppnå and bibehålla kaloribalans—Balansen Mellan kalorierna as tagits i from Livsmedel and de förbrukade kalorier from metaboliska processer and Fysisk Aktivitet. Det BÄSTA sättet ATT avgöra about sv ätamodell ÄR Ett lämpligt antal kalorier ÄR ATT övervaka kroppsvikt and justera kaloriintag and utgifter i Fysisk Aktivitet baserat In Förändringar i Vikt ÖVER TID.

Alla Livsmedel and manga Drycker Innehåller kalorier, and Det totala antalet kalorier varierar beroende in makro i Ett Livsmedel. Jag genomsnitt, kolhydrater and protein Innehåller 4 kalorier per gram, fett Innehåller 9 kalorier per gram, and alkohol har undersidor 7 kalorier per gram. Det totala antalet kalorier sv personen behöver Varje dag varierar beroende In Ett antal faktorer, intetsägande Annat håla personen’al, kön, Längd, Vikt and grad AV Fysisk Aktivitet (se BILAGA 2). Dessutom Ett Behov Lose, underhålla, Eller gå upp i Vikt and Andra faktorer påverkar Hur manga kalorier Bör konsumeras.

alla Amerikaner—lada, Ungdomar, Vuxna and Äldre Vuxna—uppmuntras ATT uppnå OCH / Eller bibehålla sv Hälsosam kroppsvikt. Allmänna Riktlinjer för ATT uppnå and bibehålla en Hälsosam kroppsvikt GES nedan, OCH BILAGA 8. federala Resurser För information about Kost och Fysisk Aktivitet GER ytterligare Resurser, Inklusive en framväxande uppsättning AV Verktyg FÖR ATT underlätta Amerikaner’ antagande AV hälsosamma val.

  • Barn och Ungdomar uppmuntras ATT behålla kalori balans FÖR ATT stödja normal Tillväxt och Utveckling utan ATT främja Övervikt Vmom. Barn och Ungdomar SOM ÄR överviktiga Eller feta Bör Change Sina Matvanor and Fysisk Aktivitet beteenden FÖR ATT bibehålla Eller Minska synda Hastighet AV viktökning Medan Linjär Tillväxt sker, SA ATT de Kan Minska body mass index (BMI) percentil MOT Ett sunt spann.
  • Innan du Blir gravid, Kvinnor uppmuntras ATT uppnå and bibehålla en Hälsosam Vikt, and Kvinnor som ÄR gravida uppmuntras ATT gå upp i Vikt i graviditets Riktlinjer viktökning. [8]
  • Vuxna as ÄR överviktiga Bör change Sina Matvanor and Fysisk Aktivitet beteenden FÖR ATT förhindra ytterligare viktökning and / Eller främja viktminskning. Vuxna as ÄR överviktiga Bör Inte fa ytterligare tyngd, and de Med en Eller FLERA CVD riskfaktorer (t ex hypertoni OCH hyperlipidemi) Bör Change Sina Matvanor and Fysisk Aktivitet beteenden FÖR ATT Gå ner i Vikt. Att Gå ner i Vikt, de flesta människor behöver Minska antalet kalorier de Får from Livsmedel and Drycker and Öka synd Fysiska Aktivitet. För en viktförlust AV 1 till 1 ½ pounds per vecka, Bor Dagliga intaget minskas Med 500 till 750 kalorier. Äta Mönster SOM Innehåller 1200 till 1500 kalorier per dag Kan hjälpa de flesta Kvinnor Gå ner i Vikt in Ett Säkert Satt, and Äta Mönster as Innehåller 1500 till 1800 kalorier per dag ÄR lämpliga för De flesta manen för viktminskning. Hos Vuxna as ÄR överviktiga Eller feta OM minskning AV totala kaloriintaget uppnås en variation AV ATT Äta Mönster Kan producera viktminskning, särskilt i de første 6 Månader till två år; [9] män Det Behövs mer Forskning om hälsoeffekter AV ATT konsumera Dessa ätmönster långsiktigt.
  • Äldre Vuxna i åldrarna 65 år OCH äldre, SOM ÄR överviktiga Eller feta uppmuntras ATT förhindra ytterligare viktökning. Bland Äldre Vuxna as ÄR överviktiga, särskilt de Med CVD riskfaktorer, Kan avsiktlig viktminskning Vara till Nytta and Leda till ökad Livskvalitet and minskad risk kroniska Sjukdomar and tillhörande funktionshinder.

Matgrupper

Grönsaker

Friska Intag: Sunda Matvanor Mönster inkluderar sv Mängd Olika Grönsaker from alla de fem vegetabiliska undergrupper—Mörkgrön, röd and orange, baljväxter (bönor OCH Arter) Stärkelse and Andra. [10] Dessa inkluderar alla Färska, frysta, konserverade and torkade alternativ Den i tillagade Eller RAA förra, Inklusive grönsaksjuice. Den rekommenderade mängden Grönsaker i sunda US-Style ätamodell in 2000-kalorinivån Ar2 ½ skål ekvivalenter AV Grönsaker per dag. Dessutom ÄR varje vecka mängder from varje grönsak grupp rekommenderas FÖR ATT säkerställa variation and Mota näringsbehov.

Nyckelnärings bidrag: Grönsaker ÄR viktiga Källor till manga näringsämnen, Inklusive kostfiber, kalium, vitamin A, [11] C-vitamin, K-vitamin, koppar, magnesium, vitamin E, vitamin B6. folat, Järn, mangan, tiamin, niacin OCH kolin. Var and sv Av de vegetabiliska undergrupper bidrar Olika kombinationer AV-näringsämnen, Vilket Gör Det Viktigt FÖR individer ATT konsumera Grönsaker from alla undergrupper. Tills Applicability, mörkgröna Grönsaker GER Mest vitamin K, Rött and apelsin Grönsaker MEST vitamin A, baljväxter Mest kostfiber, and stärkelserika Grönsaker Mest kalium. Grönsaker i “Andra” vegetabilisk grupp erbjuda Ett brett utbud AV näringsämnen i varierande mängder.

överväganden: Att ge alla de näringsämnen and potentiella hälsofördelar as varierar Mellan Olika Typer AV Grönsaker, Innehåller sunda US-Style ätamodell Vecko rekommendationer FÖR varje undergrupp. Vegetabiliska alternativ Den ÖVER Tiden Bör VARIERA and omfattar manga Olika Grönsaker. Grönsaker Bör konsumeras I SV näringsrik bilda Med begränsade Tillägg såsom salt, Smör, Eller gräddiga Saser. Når du väljer frysta Eller konserverade Grönsaker, välja de Mindre salt.

Om-baljväxter (bönor and ärtor)

Baljväxter inkluderar bönor, pinto bönor, vita bönor, svarta bönor, garbanzo bönor (kikärter), limabönor (Mogna, torkade), Arter, linser and edamame (gröna sojabönor).

Baljväxter ÄR utmärkta proteinkällor. Dessutom GER de Andra näringsämnen as available also jag fisk and Skaldjur, Kött and Fjäderfä, såsom Järn OCHj zink. De Ar utmärkta Källor till kostfiber and AV-näringsämnen, såsom kalium and folat as available also jag Andra Grönsaker.

Eftersom baljväxter Har en liknande näringsprofil Livsmedel i bade protein Livsmedel grupp OCH grönsaksgruppen, Kan de betraktas as antingen Ett vegetabiliskt Eller en proteinrika Livsmedel and därmed Kan räknas as en grönsak Eller en proteinrika Livsmedel FÖR Att möta rekommenderade intagen.

Gröna ärtor and gröna (sträng) bönor räknas integre i baljväxter gruppen, eftersom deras näringskompositioner integre liknar baljväxter. Gröna ärtor liknar stärkelserika Grönsaker and grupperas Med dem. Gröna bönor ÄR grupperade Med Andra Grönsaker gruppen, SOM omfattar lök, isbergssallad, selleri and Kål, eftersom deras näringsinnehåll ÄR Inte liknar baljväxter.

frukt

Friska Intag: Friska ätvanor inkluderar frukt, särskilt HeLa Frukter. Frukterna matgruppen omfattar HeLa Frukter and 100% fruktjuice. Hela Frukter Innehåller Färska, konserverade, frysta and torkade förra. Den rekommenderade mängden frukt i sunda US-Style ätamodell in 2000-kalorinivån Ar2 skål ekvivalenter per dag. Sv kopp 100% fruktjuice räknas as sv dl frukt. Aven saft kan-Vara en del AV hälsosamma Matvanor, ar Det lagre mottagare än HeLa frukten in kostfiber and på När de konsumeras i överskott kan-bidra extra kalorier. Därför Bör åtminstone hälften AV håla rekommenderade mängden frukt Kommer from HeLa Frukter. Nar juice konsumeras, Bör de Vara 100% juice, utan tillsatt socker. Aven VID val AV konserverad frukt, välja alternativ Den as ÄR lägst i tillsatt socker. Sv halv kopp AV torkad frukt räknas as sv Kopp-ekvivalent AV-frukt. Jag Likhet Med saft, När de konsumeras i överskott, kan-torkad frukt bidra extra kalorier.

Nyckelnärings bidrag: Bland de manga näringsämnen Frukter tillhandahåller ÄR kostfiber, kalium OCH vitamin C.

överväganden: Juice Kan Vara Delvis fruktjuice, OCH ENDAST DEN del SOM AR 100% fruktjuice räknas (t ex eget kopp juice SOM ÄR 50% juice räknas SOM ½ Kopp fruktsaft). Resten AV-produkten kan-innehålla tillsatt socker. Sötade saftprodukter Med minimal saftinnehåll, såsom juicedrycker, Anses Vara sockerhaltiga Drycker snarare mottagare än fruktjuice eftersom de Främst BESTAR AV Vatten Med tillsatt socker (se tillsatt socker nedan). Håla Procent av juice i en dryck kan-återfinnas in förpackningsetiketten, såsom “Innehåller 25% juice” Eller “100% fruktjuice.” Mängderna AV fruktjuice tillåts i USDA mat Monster har Yngre barn i linje Med rekommendationen from American Academy of Pediatrics ATT barn konsumerar mer mottagare än 4-6 uns AV 100% fruktjuice per dag. [12] Frukter Med Små mängder tillsatt socker kan-rymmas i Kosten SÅ Länge kalorier from tillsatt socker integre överstiga 10 Procent per Dag och totala kaloriintaget förblir Inom gränserna.

Korn

Friska Intag: Friska ätvanor omfatta HeLa korn and begränsa intaget AV raffinerade SPANNMÅL and Produkter gjorda Med raffinerat SPANNMÅL, särskilt de Med Hög halt AV mättat fett, tillsatt socker OCH / Eller natrium, såsom kakor, tårtor, OCH NÅGRA snacks. Kornen matgruppen korn as Enskilda Livsmedel (t ex ris, havregryn OCH popcorn), SAMT Produkter as Innehåller korn as en ingrediens (t ex bröd, flingor, kex OCH pasta). Korn ÄR antingen Helt Eller raffinerad. Fullkorn (t.ex. brunt ris, quinoa, OCH havre) Innehåller HeLa Kärnan, Inklusive frövita, kli and groddar. Raffinerat SPANNMÅL skiljer sig from HeLa korn i ATT Kornen Har bearbetats FÖR ATT avlägsna kli and groddar, as avlägsnar kostfiber, Järn and Andra näringsämnen. Den rekommenderade mängden korn i sunda US-stil ätamodell In 2000-kalorinivån AR 6 uns-ekvivalenter per dag. MinST hälften AV This Belopp Bör Vara fullkorn (se Hur man GÖR minST hälften AV spannmåls Fullkorn call-out box).

Nyckelnärings bidrag: Fullkorn is a källa till näringsämnen, såsom kostfiber, Järn, zink, mangan, folat, magnesium, koppar, tiamin, niacin, vitamin B6. fosfor, selen, riboflavin and vitamin A. [13] Fullkorn varierar i deras kost fiberinnehåll. Mest raffinerade korn anrikas, sv process as Lagger Tillbaka Järn and Fyra B-Vitaminer (tiamin, riboflavin, niacin and folsyra). In Grund of this process, Termen “anrikade korn” används OFTA FÖR ATT beskriva Dessa raffinerat SPANNMÅL.

Hur man GÖR minST hälften AV Fullkorn

En livsmedels is a 100-procentigt HeLa korn mat Om de Enda korn Det Innehåller ÄR HeLa korn. ETT-uns-ekvivalenter AV fullkorn har under 16 g fullkornsprodukter. Rekommendationen ATT konsumera åtminstone hälften AV håla totala korn as fullkornsprodukter kan-tillgodoses In Ett antal Olika SATT.

Det Mest direkta sättet Att möta fullkorn Rekommendation ÄR ATT välja 100 Procent fullkorn Livsmedel FÖR minST hälften AV alla kärnor as konsumeras. Den relativa mängden AV fullkorn i Maten kan-härledas GENOM placeringen AV SPANNMÅL i ingrediensförteckningen. Hela korn Bör Vara den første ingrediensen—Eller den Andra beståndsdelen, EFTER Vatten. För Livsmedel Med FLERA fullkorns Ingredienser, BOR de visum Nära Början AV ingrediensförteckningen.

Manga sädmatar Innehåller Bade fullkorn and raffinerat SPANNMÅL. Dessa Livsmedel kan-available hjälpa människor Att möta fullkorn Rekommendation, särskilt about sv betydande del AV korn ingredienserna ÄR fullkorn. Ett Annat SATT Att möta rekommendationen ATT Göra åtminstone hälften AV Kornen HeLa korn ÄR ATT välja Produkter Med minST 50 Procent av den totala The Weight as fullkorns Ingredienser. [14]. [15] Om Ett Livsmedel har under åtminstone 8 g fullkorn per ounce-ekvivalenter, ar Det åtminstone sv halv fullkornsprodukter. [16] En del produktetiketter Visar HeLa korn hälsopåståendet Eller gram fullkorn i produkten. This information som kan-hjälpa människor ATT identifiera livsmedelsval as HAR sv avsevärd Mängd fullkorn.

Mejeri

Friska Intag: Friska ätvanor inkluderar fettfri and Låg fetthalt (1%) mejeri, Inklusive mjölk, yoghurt, ost, Eller berikade sojadrycker (Allmänt Känd as “sojamjölk”). Sojadrycker berikade Med kalcium, vitamin A och vitamin D, Ingar as sv del AV mejerigruppen eftersom de liknar mjölk as baseras in näringssammansättning and deras användning i Måltider. Andra Produkter as Säljs as “mjölk” män gjort from Växter (t ex mandel, ris, kokosnöt, and hampa “mjölk”) Kan innehålla kalcium and konsumeras as en källa till kalcium, män de Ingår Inte as en del AV mejerigruppen, eftersom deras totala näringsinnehållet ÄR Inte liknar mejerimjölk and berikade sojadrycker (sojamjölk). De rekommenderade mängderna AV mejeri i Friska US-stil Mönster ÄR baserade in Alder i Stället FÖR kalorinivå and Ar2 skål ekvivalenter per dag för Barn i Aldern två till tre år, två ½ skål ekvivalenter per dag för Barn i åldrarna 4 till 8 år, OCH 3 Cup-ekvivalenter per dag FÖR Ungdomar i Aldern 9 till 18 år OCH för Vuxna.

Nyckelnärings bidrag: Mejeri gruppen bidrar Med manga näringsämnen, Inklusive kalcium, fosfor, vitamin A, vitamin D (i Produkter berikade Med vitamin D), riboflavin, vitamin B12. protein, kalium, zink, kolin, magnesium and selen.

överväganden: Fettfri and Låg fetthalt (1%) mejeri GER The same näringsämnen män Mindre fett (OCH därmed Farré kalorier) En Högre fett alternativ Den, såsom 2% and helmjölk and Vanlig ost. Fettfri Eller lättmjölk OCH yoghurt, jag Jämförelse Med ost, Innehåller Mindre mättat fett OCH natrium and mer kalium, vitamin A och vitamin D. således, Öka andelen mjölkintag as ÄR fettfri Eller fettsnål mjölk Eller yoghurt and minskar den andel as ÄR ost skulle Minska mättade boja and natrium and Öka kalium, vitamin A och vitamin D available from mejerigruppen. Individer as ÄR laktosintoleranta kost välja Låg laktoshalt and laktosfria mejeri. De som integre kan-Eller väljer ATT integre konsumera mejeri Bör konsumera Livsmedel as GER Olika näringsämnen i Allmänhet erhållas from mejeri, Inklusive protein, kalcium, kalium, magnesium, vitamin D and vitamin A (t.ex. berikade sojadrycker [soymilk]). Ytterligare Källor AV kalium, kalcium OCH D-vitamin Finns i Bilaga 10. Bilaga 11 OCH Tillägg respektive 12 ..

protein Foods

Friska Intag: Sunda Matvanor Mönster Innehåller sv Mängd Olika proteinrika Livsmedel i näringsrika förra. Det protein Livsmedel gruppen omfattar sv uppfödda grupp AV Livsmedel from bade Djur- and växtkällor and Innehåller FLERA undergrupper: Skaldjur; Kött, fågel and Ägg; and Nötter, Frön and sojaprodukter. Baljväxter (bönor OCH Arter) Kan available betraktas as en del AV protein Livsmedel grupp SAMT Grönsaker gruppen (se Om baljväxter (bönor OCH ärtor) call-out box). Protein available Finns i vissa torv Livsmedel from Andra livsmedelsgrupper (t ex mejeri). Rekommendationen för protein Livsmedel i Friska US-Style ätamodell in 2000-kalorinivån ÄR 5 ½ uns-ekvivalenter protein Livsmedel per dag.

Nyckelnärings bidrag: Protein Livsmedel ÄR viktiga Källor FÖR näringsämnen förutom protein, Inklusive B-Vitaminer (t ex niacin, vitamin B12. Vitamin B6. Och riboflavin), selen, kolin, fosfor, zink, koppar, vitamin D and E-vitamin). Näringsämnen as tillhandahålls AV Olika Typer AV protein Livsmedel skiljer sig AT. Exempelvis Kött ge den MEST zink, Medan Fjäderfä GER den MEST niacin. Kött, fågel OCH Skaldjur ge hem Järn, as ÄR mer biotillgänglig mottagare än Icke-hem Järn as Finns i vegetabiliska Källor. Heme Järn ÄR särskilt Viktigt FÖR UNGA Barn och Kvinnor som AR I montern Att bli gravida Eller SOM ÄR gravid. Skaldjur GER Mest vitaminet B12 and vitamin D, förutom ATT NÄSTAN alla Av de fleromättade omega-3-fettsyror, eikosapentaensyra (EPA) and dokosahexaensyra (DHA), i de monster (se Om fisk and Skaldjur utringning box). Ägg GER den Mest Kolin OCH Nötter OCH Frön ge den MEST vitamin E. Sojaprodukter is a källa till koppar, mangan, and Järn, SOM ÄR baljväxter.

överväganden: För balans OCH Flexibilitet Inom livsmedelsgruppen, Innehåller sunda US-Style ätamodell Vecko rekommendationer FÖR undergrupperna: Skaldjur; Kött, fågel and Ägg; and Nötter, Frön and sojaprodukter. En särskild Rekommendation FÖR åtminstone 8 uns-ekvivalenter AV fisk and Skaldjur per vecka available Ingår för år 2000 kalori Nivå (se Om fisk and Skaldjur call-out box). En halv uns AV Nötter Eller Frön räknas as Ett uns-ekvivalent protein Livsmedel, and eftersom de ÄR Höga i kalorier, Bör de ATAS i Små portioner and används FÖR ATT ersätta Andra proteinrika Livsmedel i Stället FÖR ATT läggas till Kosten. Når du väljer protein Livsmedel, Nötter and Frön Bör osaltat, Bör and Kött and Fjäderfä konsumeras Jag lutar tidigare. Charkuteriprodukter and bearbetade Fjäderfä ÄR Källor AV natrium OCH mättade boja, and Intag AV Dessa Produkter Kan rymmas SÅ Länge natrium, mättade boja, tillsatt socker, OCH den totala kalorier ÄR Inom gränserna i den resulterande Äta monster (se Om Kött and fågel call-out låda). Införandet AV-protein Livsmedel from Växter kan-vegetariska alternativ Den ATT rymmas.

about skaldjur

Rekommendationen ATT konsumera 8 Eller fler uns per vecka (Mindre SMA barn) av fisk and Skaldjur Ar under Det totala Paketet AV näringsämnen as Skaldjur ger, Inklusive EPA OCH DHA Innehåll. Vissa torv Skaldjur val Med Högre mängder AV EPA OCH DHA Bör Ingå.

Starka Bevis from mestadels prospektiva kohortstudier män available randomiserade kontrollerade studier Har Visat ATT Äta Mönster as Innehåller fisk and Skaldjur ÄR förknippade Med minskad risk CVD, and måttlig Evidens tyder in ATT Dessa ätmönster ÄR förknippade Med minskad risk fetma. SOM tidigare beskrivits, ätmönster BESTAR AV FLERA, samverkande livsmedelskomponenter and relationerna till hälsa föreligger för Den övergripande Äta monster, Inte nödvändigtvis till en Isolerad del AV Kosten.

Kvicksilver is a tungmetall as Finns i bilda AV metylkvicksilver i Skaldjur i varierande Levels. Skaldjur val Högre i EPA OCH DHA, män lagre jag metylkvicksilver uppmuntras. [17] Fisk sorterare as vanligen konsumeras i USA as ÄR Högre i EPA OCH DHA OCH lagre metylkvicksilver inkluderar slappa, ansjovis, sill, shad, sardiner, Pacific ostron, Öring OCH Atlanten OCH Stilla makrill (Inte makrill, as ÄR Hög i metylkvicksilver) . Personer as regelbundet konsumerar mer an de rekommenderade mängderna AV fisk and Skaldjur as AR I sunda US-stil Mönster Bör välja en Blandning AV fisk and Skaldjur as betonar val Relativt Låga i metylkvicksilver.

Nagra konserverad fisk and Skaldjur, såsom ansjovis, Kan Vara Höga i natrium. För ATT Hålla natriumintaget enligt rekommenderade gränser kan-individer använda Nutritionfaktan Etiketten jämföra natrium mängder.

Kvinnor som ÄR gravida Eller Ammar Bör konsumera minST 8 OCH upp till 12 uns [18] i en Mängd fisk and Skaldjur per vecka, from val SOM ÄR lagre i metylkvicksilver. Förlossningsläkare and barnläkare Bör ge Vägledning about Hur man GÖR hälsosamma val AV matta as Innehåller fisk and Skaldjur. Kvinnor som ÄR gravida Eller ammar and Små barn Bör integre Äta vissa torv Typer AV-fisk as Innehåller Mycket metylkvicksilver. [19]

About Kött and fågel

Kött, available Känd as Rött Kött, omfattar alla tidigare AV Nötkött, kolv, lamm, kalv, får, OCH Icke-fågel spel (t ex rådjur, bison OCH älg). Fjäderfä inkluderar alla tidigare AV Kyckling, kalkon, anka, gås, guineas, and fågelvilt (t ex vaktel OCH fasan). Kött and fågel varierar i fetthalt and omfattar bade Färska and bearbetade förra. Magert Kött and fågel Innehåller Mindre mottagare än 10 g fett, 4,5 g Eller Mindre AV-mättade fetter and Mindre mottagare än 95 mg kolesterol per 100 g och Per märkt del (t.ex. 95% mager Köttfärs, fläskfilé and skinn kyckling eller kalkonbröst) . Charkuteriprodukter and bearbetade Fjäderfä (t ex korv, lunch Kött, bacon, and beef jerky) ÄR Produkter konserverade Med rökning, härdning, saltning OCH / Eller Tillsats AV Kemiska konserveringsmedel.

Starka Bevis from mestadels prospektiva kohortstudier män available randomiserade kontrollerade studier Har Visat ATT Äta Mönster as Innehåller lagre Intag AV Kött SAMT charkuteriprodukter and bearbetade Fjäderfä ÄR förknippade Med minskad risk CVD Hos Vuxna. Måttlig Evidens tyder in ATT Dessa ätmönster ÄR förknippade Med minskad risk att fetma, typ 2-diabetes and vissa torv Typer AV cancer Hos Vuxna. SOM tidigare beskrivits, ätmönster BESTAR AV FLERA, samverkande livsmedelskomponenter, and relationerna till hälsa föreligger för Den övergripande Äta monster, Inte nödvändigtvis till en Isolerad del AV Kosten. Sv Stor del of this Forskning in ätmönster har under grupperats Samman alla Kött and fågel, oavsett fetthalt Eller Behandling, available om vissa Bevis har under identifierat magert Kött and magra Fjäderfä HOS Friska ätmönster. Jag Separata analysator har undermatta Mönster modellering Visat ATT magert Kött and magra Fjäderfä kan-bidra viktiga näringsämnen Inom gränserna FÖR natrium, kalorier from mättat fett and tillsatt socker, and totala kalorier på När de konsumeras i rekommenderade mängder i Friska Matvanor, såsom sunda US -Style and medelhavsstil ätmönster.

Oljor

Friska Intag: Oljor ÄR boja as Innehåller sv Hög Andel av enkelomättade and fleromättade boja and ÄR Flytande VID rumstemperatur. Available about de integre is a Matgrupp, ar Oljor betonas as sv del AV hälsosamma Matvanor, eftersom De Ar håla största Källan till essentiella fettsyror and vitamin E. Vanligen förbrukas Oljor utvinns ur Växter inkluderar raps, majs, oliv, jordnöt, safflor, sojabönor, and solrosoljor. Oljor ÄR available Naturligt i Nötter, Fron, Skaldjur, oliver OCH avokado. Fettet i vissa torv tropiska Växter, såsom kokosnötolja, palmkärnolja and palmolja, Ingar integre i kategorin Oljor eftersom de integre liknar Andra Oljor i sin sammansättning. Speciellt de innehålla en Högre andel mättat fett mottagare än Andra Oljor (SE Dietary Fats: Grunderna call-out box). Rekommendationen FÖR Oljor i Hälsosam US-Style ätamodell in 2000-kalorinivån ÄR 27 g (ca 5 teskedar) per dag.

Nyckelnärings bidrag: Oljor GER essentiella fettsyror OCH vitamin E.

överväganden: Oljor is a del AV hälsosamma Matvanor, män eftersom de is a Koncentrerad källa AV kalorier, Bör mängden förbrukade Vara Inom AMDR FÖR totala mängden fett Utan ATT överskrida kalorigränser. Oljor Bör ersätta FASTA boja i Stället FÖR ATT läggas till Kosten. Mer Information about Olika Typer AV boja Finns i de Dietary Fats: Grunderna call-out box, and Information Om förhållandet Mellan kostfetter och hälsa diskuteras i Mättade boja, transfetter, and kolesterol Sektion, nedan.

Dietary Fats: Grunderna

Dietary boja Finns i bade växt- and djurmatar. De Levererar kalorier and hjälpa tills Med Upptåget AV fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. vissa torv ÄR available bh Källor tills Två essentiella fettsyror—linolsyra and αlinolensyra.

Alla kostfetter ÄR sammansatta AV en Blandning AV fleromättade, enkelomättade and mättade fettsyror, i varierande doser (Figur 1-2). Tills Applicability ÄR de flesta AV-fettsyrorna i Smör mättade, män Det Innehåller available NÅGRA enkelomättade and fleromättade fettsyror. Oljor ÄR mestadels omättade fettsyror, available about de har under Små mängder AV-mättade fettsyror.

Figur 1-2. Fettsyra profiler i Gemensam boja and Oljor

Figur 1-2 ÄR Ett staplat stapeldiagram as Visar fettsyrasammansättningen (as sv procentsats AV Det totala fettet) av mättade, enkelomättade and fleromättade Fasta fetter and Oljor. Boja and Oljor Listas i ORDNING EFTER Högsta till lägsta Procent av mättade fetter.

Kokosnötolja ÄR sammansatt AV 92% mättade fettsyror, 6% enkelomättade fettsyror, OCH2% fleromättade fettsyror;

Palmkärnolja ÄR sammansatt AV 86% mättade fettsyror, 12% enkelomättade fettsyror, OCH2% fleromättade fettsyror;

Smör ÄR sammansatt AV 68% mättade fettsyror, 28% enkelomättade fettsyror, and 4% fleromättade fettsyror;

Nötfett (talg) ar sammansatt AV 52% mättade fettsyror, 44% enkelomättade fettsyror, and 4% fleromättade fettsyror;

Palmolja ÄR sammansatt AV 52% mättade fettsyror, 39% enkelomättade fettsyror, and 10% fleromättade fettsyror;

Svinfett (ister) ar sammansatt AV 41% mättade fettsyror, 47% enkelomättade fettsyror, and 12% fleromättade fettsyror;

Kycklingfett ÄR sammansatt AV 31% mättade fettsyror, 47% enkelomättade fettsyror, and 22% fleromättade fettsyror;

Förkortning ÄR sammansatt AV 27% mättade fettsyror, 44% enkelomättade fettsyror and 30% fleromättade fettsyror.

Bomullsfröolja ÄR sammansatt AV 27% mättade fettsyror, 19% enkelomättade fettsyror, and 54% fleromättade fettsyror;

Laxolja ÄR sammansatt AV 22% mättade fettsyror, 33% enkelomättade fettsyror, and 45% fleromättade fettsyror;

Jordnötsolja ÄR sammansatt AV 18% mättade fettsyror, 49% enkelomättade fettsyror, and 34% fleromättade fettsyror;

Sojabönolja ÄR sammansatt AV 16% mättade fettsyror, 24% enkelomättade fettsyror, and 60% fleromättade fettsyror;

Sesamolja ÄR sammansatt AV 15% mättade fettsyror, 42% enkelomättade fettsyror, and 44% fleromättade fettsyror;

Olivolja ÄR sammansatt AV 14% mättade fettsyror, 75% enkelomättade fettsyror, and 11% fleromättade fettsyror;

Majsolja ÄR sammansatt AV 14% mättade fettsyror, 29% enkelomättade fettsyror, and 57% fleromättade fettsyror;

Avokadoolja ÄR sammansatt AV 12% mättade fettsyror, 74% enkelomättade fettsyror, and 14% fleromättade fettsyror;

Solrosolja ÄR sammansatt AV 9% mättade fettsyror, 60% enkelomättade fettsyror, and 30% fleromättade fettsyror;

Safflorolja ÄR sammansatt AV 8% mättade fettsyror, 79% enkelomättade fettsyror, and 13% fleromättade fettsyror;

Canolaolja BESTAR AV 7% mättade fettsyror, 64% enkelomättade fettsyror and 28% fleromättade fettsyror.

* Kokos, palmkärnolja, and palmolja Kallas Oljor eftersom de Kommer from Växter. De Ar emellertid FASTA Eller halvfasta VID rumstemperatur In Grund AV deras Höga stoppa AV kortkedjiga mättade fettsyror. De Anses FASTA-boja FÖR näringsändamål.

** Förkortning kan-Vara Gjord AV partiellt hydrogenerad vegetabilisk olja, as Innehåller transfettsyror.

  • Fleromättade fettsyror (fleromättade boja [20] ) Finns i största mängderna i majs, sojabönor, and bomullsfröolja; valnötter; Kottar; and sesam, pumpa, and linfrön. ENDAST Små mängder AV fleromättade boja Finns i de flesta animaliska fetter. Omega-3 (n -3) fettsyror is a typ AV fleromättade fetter as Finns i fisk, SOM slappa, öring, sill, tonfisk OCH makrill, and jag linfrön OCH valnötter. EPA OCH DHA ÄR långkedjiga n -3 fettsyror as Finns i fisk and Skaldjur.
  • Enkelomättade fettsyror (enkelomättade boja) Finns i största mängderna i oliv, raps, jordnöt, solros, and safflorolja, and jag avokado, jordnötssmör, and de flesta Nötter. Enkelomättade boja ÄR available sv del Av de flesta animaliska fetter såsom fett from Kyckling, kolv, Nötkött and vilt.
  • Mättade fettsyror (mättade boja) återfinns i de största mängderna i kokosnöt- and palmkärnoljor, Smör OCH nötköttsfetter, and jag palmolja. De Ar available jag Andra animaliska boja, såsom Fläsk and Kyckling fett and jag Andra växtfetter, såsom Nötter.
  • Transfettsyror (transfetter) ÄR omättade boja as also jag Första handen i Delvis härdade vegetabiliska Oljor and Livsmedel as Innehåller Dessa Oljor and idisslare (animaliska) boja. De skiljer sig strukturellt from de omättade fettsyror as forekommer Naturligt i vegetabiliska Livsmedel and skiljer sig i Sina Effekter in Hälsan.

Proportionerna AV-fettsyror i en VISS fett bestämma den Fysiska Formen AV fettet:

  • Boja Med sv Högre Mängd fleromättade and enkelomättade fettsyror ÄR vanligen Flytande VID rumstemperatur and hänvisas to as “Oljor.”
  • Boja Med sv Högre Mängd AV-mättade fettsyror ÄR vanligtvis FASTA VID rumstemperatur and hänvisas to as “Fasta boja.” Fetter SOM Innehåller trans-fettsyror ÄR available klassificerade as Fasta boja, available Om de kost Eller Inte Kan Vara snabb Vid rumstemperatur.

Sv relevant detalj i komplexiteten i ATT Göra livsmedelsbaserade rekommendationer as Anser näringsämnen ÄR skillnaden Mellan begreppen “mättade boja” and “Fasta boja.” Available about De Ar Nära relaterade termer, mättade fetter and FASTA boja ÄR integre synonyma. Termen “mättade boja” Avser mättade fettsyror, Ett näringsämne as also jag Livsmedel, Medan Termen “Fasta boja” beskriver den Fysiska manifestationen AV-fett i Livsmedel. Vissa torv Fasta boja, såsom remsor AV fett runt en bit Kött, Kan Lätt ses. Andra FASTA boja ÄR integre SÅ synliga. Tills Applicability, ar de FASTA boja i helmjölk upphängd i Flytande mjölk GENOM förfarandet framgår Enligt homogenisering.

Margariner OCH margarin-liknande vegetabilisk olja Sprider ÄR Livsmedels as BESTAR AV en Eller FLERA Oljor Eller FASTA boja avsedda ATT ersätta Smör, as ÄR Hög i mättat fett. Dessa Produkter kan-säljas i pinnar, baljor, Flaskor, Eller spruta. Margarin and vegetabilisk olja Sprider i Allmänhet Innehåller Mindre mättat fett mottagare än Smör. Män de varierar i deras totala fett- and kaloriinnehåll and i de fett- and oljeblandningar as används FÖR ATT Göra dem and således i de proportione AV mättade, omättade, and transfetter as de Innehåller. Det ÄR Viktigt ATT LASA Nutritionfaktan etikett FÖR ATT identifiera kalori and mättade boja and transfetter innehållet i Spridning and välja Livsmedel utan transfetter and lagre mängder AV-mättat fett.

Begränsningar FÖR kalorier as återstår EFTER matta Grupp Behov tillgodoses i näringsrik Forms

USDA Matvanor ÄR utformade FÖR Att möta matgruppen and Näringsliv, rekommendationer samtidigt vistas Inom kalori Behov. För ATT uppnå This Mål, ar Mönster as Bygger in ATT konsumera Livsmedel i deras näringsrika tidigare (DVS Utan tillsatt socker OCH jag leanest OCH lägsta fett tidigare, se BILAGA 6). För NÄSTAN alla kalorinivåer, de flesta AV kalorierna i USDA Food Mönster as Behövs FÖR näringsrika livsmedelsval, and ENDAST Ett begränsat antal återstår FÖR Andra användningsområden. Dessa kalorier Anges i USDA matta Mönster as “gränser FÖR kalorier FÖR Annan användning.” Till Applicability, EFTER Måltid grupp Behov tillgodoses i den sunda US-Style ätamodell from 1000 till 1600 kalorier, Bara 100 till 170 kalorier per dag kvar Inom Ramen FÖR Andra ändamål. I 2000-kalori Monster, ÄR Gränsen FÖR Andra användningsområden 270 kalorier OCH i 2800-kalori Monster, 400 kalorier (se BILAGA 3. Bilaga 4 OCH Bilaga 5). Kalorier upp till Gränsen för Det specifika Mönster Kan användas FÖR ATT Äta mat as Inte AR I näringsrika tidigare (t.ex. FÖR kalorier from tillsatt socker, tillade raffinerade Stärkelse, FASTA boja) Eller ATT Äta mer an den rekommenderade mängden AV näringsämnen -dense Livsmedel. Om alkohol konsumeras, Bör kalorier from alkoholdrycker available redovisas Inom this Gräns ​​FÖR ATT Hålla den totala kaloriintag in sv lämplig Nivå.

Som diskuteras i Kapitel 2. I motsats To de hälsosamma val SOM utgör monster, Livsmedel from de flesta livsmedelsgrupper as de vanligtvis konsumeras i USA ÄR Inte i näringsrika tidigare. Dessutom ÄR Livsmedel and Drycker as konsumeras as Främst BESTAR AV tillsatt socker and / Eller Fasta boja, and GER Mycket kalorier Utan ATT bidra till ATT uppfylla livsmedelsgrupp rekommendationer. Överskottet förbrukade kalorier from Dessa Källor Långt överskrider Det begränsade antalet kalorier available FÖR Andra mottagare än näringsrika Livsmedel i varje Matgrupp val.

Ur ett folkhälsoperspektiv ÄR Det Viktigt ATT identifiera de kalorier as KRAVs FÖR ATT uppfylla livsmedelsgrupp Måste hjälpa informera Vägledning about gränser from kalorier from tillsatt socker, Fasta boja, alkohol [21]. Eller Andra Källor, till ATT hjälpa individer Gå MOT sunda Matvanor Inom kalori gränser. USDA Matvanor Kan användas FÖR ATT planera and Servera Måltider FÖR individer, Hushåll and i Olika organisatoriska inställningar (t ex Skolor, arbetsplatser and Andra samhällsinställningar). Gränsen in kalorier FÖR Andra användningsområden Kan bidra till ATT avgöra Hur man planerar and väljer Livsmedel as Kan passa Inom hälsosamma Matvanor, såsom Hur manga kalorier also ATT välja Livsmedel from en livsmedelsgrupp as Inte ÄR näringsrika tidigare. As diskuteras i NÄSTA del AV Kapitel, ytterligare begränsningar i Samband Med Andra kostkomponenter på När man Bygger sunda Matvanor.

Figur 1-3. Dolda Komponenter i ätvanor

Andra dietkomponenter

Förutom de livsmedelsgrupper, ar Det Viktigt ATT beakta Andra livsmedelskomponenter Når du GÖR mat och dryck val. Komponenterna as diskuteras nedan inkluderar tillsatt socker, mättat fett, transfetter, kolesterol, natrium, Alkohol och koffein. För varje Komponent ge S informationen about Hur Komponenten Avser ätvanor and beskriver överväganden i Samband Med Komponenten. Se Kapitel 2 för en vidare Diskussion Om var and en AV Dessa Komponenter, nuvarande Intag, and Förändringar as Behövs FÖR ATT hjälpa individer i linje Med en Hälsosam kost monster.

tillsatt socker

Friska Intag: Tillsatt socker inkluderar sirap and Andra kalori sötningsmedel. På När socker tillsätts i Livsmedel and Drycker FÖR ATT Sockra dem, de Lagger kalorier utan ATT bidra viktiga näringsämnen. Konsumtionen AV tillsatt socker kan-Göra Det Svårt för Den enskilde ATT uppfylla Sina näringsbehov samtidigt vistas Inom kalori gränser. Naturligt förekommande sockerarter, såsom de i frukt Eller mjölk, tillsätts integre socker. Specifika Applicability in tillsatt socker as Kan Anges as en ingrediens innefattar farinsocker, majs sötningsmedel, majssirap, dropp från Dextros, fruktos, glukos, svin majssirap, honung, invertsocker, laktos, maltsirap, maltos, melass, råsocker, sackaros, trehalos, OCH turbinado socker.

Friska ätvanor begränsa tillsatt socker till Mindre AN 10 Procent AV kalorier per dag. This Rekommendation ÄR Ett Mål FÖR ATT hjälpa allmänheten ATT uppnå en Hälsosam kost monster, Vilket innebär Att möta Näringsliv, and matgruppen Behov GENOM näringsrika Livsmedel and Drycker val and vistas Inom kalori gränser. Närs tillsatt socker i Livsmedel and Drycker överstiga 10 Procent AV kalorier, Kan en Hälsosam kost Monstret Vara Svårt ATT uppnå. This Mål available informeras AV Nationella uppgifter about Intag AV kalorier from tillsatt socker, Vilket såsom diskuterats i Kapitel 2, i genomsnitt svarar FÖR NÄSTAN 270 kalorier, Eller mer mottagare än 13 Procent AV kalorier per dag i USA: s Befolkning.

USDA Food Mönster Visar ATT sv ätamodell Med tillräckligt Livsmedel from alla livsmedelsgrupper FÖR Att möta näringsbehov utan ATT aTa manga kalorier har under ENDAST begränsat utrymme FÖR kalorier from tillsatt socker. Vid de flesta lagre kalorinivåer (DVS 1200 To 1800 kalorier), de kalorier as also kvar EFTER MOTETT matta grupp rekommendationer i näringsrika tidigare (“gränser FÖR kalorier FÖR Andra användningsområden,”) ÅR Mindre AN 10 Procent per dag AV kalorier, män Vid Högre kalorinivåer, gränserna FÖR kalorier FÖR Annan användning ÄR mer AN 10 Procent per dag. Rekommendationen ATT begränsa tillsatt socker till högst 10 Procent av kalorier ÄR Ett Mål as Galler för Alla kalori Levels FÖR ATT hjälpa individer Gå MOT sunda Matvanor Inom kalori gränser.

överväganden: Tillsatt socker GER sötma as kost bidra till ATT förbättra smaken AV Livsmedel, hjälpa till MED ATT Bevara OCH / Eller bidra till Funktionella egenskaper såsom viskositet, konsistens, Kropp, Färg och Bryna Kapacitet. As diskuteras i Kapitel 2. De Två viktigaste källorna till tillsatt socker i Amerikanska dieter ÄR sockerhaltiga Drycker and snacks and godis. Manga Livsmedel as Innehåller Mycket kalorier from tillsatt socker GER fa Eller Inga viktiga näringsämnen Eller kostfiber and kost därför bidra till överskjutande kaloriintag utan ATT bidra till dietkvalité; intaget AV Dessa Livsmedel Bör begränsas till ATT uppnå sunda Matvanor Inom kalori gränser. Boxar utrymme FÖR Amerikaner ATT inkludera begränsade mängder tillsatt socker i Sina ätvanor, intetsägande Annat FÖR ATT förbättra smakligheten Hos vissa torv näringsrika Livsmedel, såsom Frukt och Grönsaker as ÄR Naturligt syrlig (t ex tranbär OCH Rabarber). Sunda Matvanor Mönster rymmer Andra näringsrika Livsmedel Med Små mängder AV tillsatt socker, såsom HeLa korn frukostflingor Eller fettfri yoghurt, sa Länge kalorier from tillsatt socker Inte överstiger 10 Procent per dag, förblir den totala kolhydratintag Inom den AMDR and totala kaloriintaget förblir Inom gränserna.

Det Bör noteras ATT ersätta tillsatt socker Med högintensiva sötningsmedel Kan Minska kaloriintaget in kort Sikt, män Frågor kvarstår Om deras effektivitet as en långsiktig viktkontroll Strategi. Högintensiva sötningsmedel as Har godkänts AV US Food and Drug Administration (FDA) inkluderar sackarin, aspartam, acesulfamkalium (Ace-K), OCH sukralos. [22] In grundval AV available Vetenskapliga Bevis, har Dessa högintensiva sötningsmedel bestämts Vara Säkra FÖR befolkningen i Allmänhet. This innebär ATT Det föreligger rimlig visshet about ingen Skada enligt avsedda användningsförhållanden, eftersom de uppskattade Dagliga intaget integre förväntas överstiga Det acceptabla Dagliga intaget FÖR varje sötningsmedel. FDA har under fastställt ATT håla beräknade Dagliga intaget AV Dessa högintensiva sötningsmedel integre skulle överstiga Det acceptabla Dagliga intaget, available FÖR högkonsumenter AV varje Ämne.

Mättade boja, transfetter, and kolesterol

Mättade boja

Friska Intag: Intag AV mättade boja Bör begränsas To Mindre mottagare än 10 Procent av kalorier per dag GENOM ATT ersätta dem-Med omättade boja and samtidigt totaldietfetter Inom åldersanpassad AMDR. Den Mänskliga Kroppen Använder vissa torv mättade fetter FÖR fysiologiska OCH strukturella Funktioner, män DET ÄR mer mottagare än tillräckligt FÖR Att möta Dessa Behov. Individer 2 år and Äldre Har därför ingen kost KRAV för mättade fetter.

Stark and samstämmiga uppgifter Visar ATT ersätta mättade boja Med omättade boja, särskilt fleromättade boja, ar förknippad Med minskad blodnivåer AV totalkolesterol and low-density lipoprotein-kolesterol (LDL-kolesterol). Dessutom, Starka and samstämmiga uppgifter Visar ATT ersätta mättade fetter Med fleromättade fetter ÄR förknippad Med en minskad risk att CVD händelser (hjärtinfarkt) OCH CVD-relaterade dödsfall.

överväganden: Som diskuteras i Kapitel 2. de viktigaste källorna till mättat fett i USA dieten innefattar Blandade Rätter as Innehåller ost, Kött, Eller bada, SOM hamburgare, smörgåsar OCH tacos, pizza, ris, pasta OCH SPANNMÅL Rätter; OCH Kött, fågel, and skaldjursrätter. Aven om vissa mättade boja ÄR inneboende i Livsmedel, Medan Andra tillsätts. Sunda Matvanor Mönster rymmer näringsrika Livsmedel Med Små mängder AV mättat fett, SA Länge kalorier from mättat fett Inte överstiger 10 Procent per dag, förblir intaget AV totala mängden fett i AMDR, and totala kaloriintaget förblir Inom gränserna. Närs Det ÄR möjligt, Bör Livsmedel as Innehåller Mycket mättat fett ersätts Med Livsmedel as Innehåller Mycket omättade boja, and Andra val FÖR ATT Minska FASTA boja Bör Göras (se Kapitel 2).

Transfetter

Man Bör begränsa intaget AV transfetter to SÅ Låg as möjligt GENOM ATT begränsa Livsmedel as Innehåller syntetiska Källor FÖR transfetter, såsom Delvis härdade Oljor i margariner and GENOM ATT begränsa Andra FASTA-boja. Ett antal studier har under observerat Ett Samband Mellan ökat Intag AV transfetter and ökad risk hjärtkärlsjukdom. This ökade risken beror Delvis in synd LDL-kolesterolhöjande Effekt.

Transfett forekommer Naturligt i vissa torv Livsmedel and available tillverkas I SV process as Kallas hydrering. Hydrering används AV matproducenter ATT tillverka Produkter as Innehåller omättade fettsyror FASTA VID rumstemperatur (DVS mer mättade) and därmed mer motståndskraftig FÖR Att bli bortskämd Eller härsken. Partiell hydrering innebär ATT vissa torv, män integre alla, ar omättade fettsyror omvandlas till mättade fettsyror; NÅGRA AV de omättade fettsyrorna ÄR ändrats from en cis till trans-Konfiguration. Transfettsyror produceras In This SATT Kallas “artificiell” Eller “Industriellt framställda” transfettsyror. Konstgjorda transfettsyror Finns i Delvis härdade Oljor [23] används i vissa torv margariner, snacks, and beredd Desserter as en ersättning FÖR mättade fettsyror. Aven matproducenter and Restauranger Har minskat mängder AV konstgjorda transfetter i manga Livsmedel enligt de SENASTE Åren, kost Dessa fetter fortfarande hittas i vissa torv bearbetade Livsmedel, såsom vissa torv Desserter, mikrovågspopcorn, fryst pizza, margariner OCH Kaffe creamers.

Naturligt förekommande transfetter, SA kallade “Naturlig” Eller “idisslare” transfetter, tillverkas AV idisslande Djur. Naturliga transfetter Finns i Små mängder i mejeri and Kött, and konsumera fettfria Eller magra mejeriprodukter and magert Kött and fågel Kommer ATT Minska intaget AV Naturliga transfettsyror from Dessa Livsmedel. Eftersom Naturliga transfetter Finns i mejeriprodukter and Kött i ENDAST Små mängder and Dessa Livsmedel kan-Vara viktiga Källor AV-näringsämnen, Dessa Livsmedel behöver integre tas Bort from Kosten.

dietary kolesterol

Kroppen Använder kolesterol FÖR fysiologiska and strukturella Funktioner män GÖR meren mottagare än tillräckligt FÖR Dessa ändamål. Därför behöver människor integre ATT fa kolesterol GENOM Livsmedel.

Starka Bevis from mestadels prospektiva kohortstudier män available randomiserade kontrollerade studier Har Visat ATT Äta Mönster as Innehåller lagre Intag AV kolesterol ÄR förknippade Med minskad risk CVD, and måttlig Evidens tyder in ATT Dessa ätmönster ÄR förknippade Med minskad risk fetma. SOM tidigare beskrivits, ätmönster BESTAR AV FLERA, samverkande livsmedelskomponenter and relationerna till hälsa föreligger för Den övergripande Äta monster, Inte nödvändigtvis till en Isolerad del AV Kosten. Mer Forskning Behövs Om dos-responssamband Mellan kolesterol and kolesterolhalten i blodet. Tillräckliga Bevis also Inte available for en kvantitativ begränsning för dietary cholesterol Specifik för kostråd.

Kolesterol also Bara i animaliska Livsmedel såsom äggula, mejeriprodukter, Skaldjur, Kött and fågel. Nagra Livsmedel, särskilt äggulor and vissa torv Skaldjur, ar Högre jag kolesterol män Inte mättade boja. Ägg and Skaldjur kan-konsumeras Tillsammans Med sv Mängd Andra val Inom and Mellan de undergruppen rekommendationer protein Livsmedel gruppen.

Natrium

Friska Intag: Håla Vetenskapliga Konsensus from expertorgan, såsom IOM, American Heart Association, and Dietary Guidelines rådgivande kommittéer, ar ATT håla genomsnittliga natriumintaget, as FÖR närvarande ÄR 3440 mg per dag (se Kapitel 2), Ar under Hög and Bör minskas. Friska ätvanor begränsa natrium till Mindre mottagare än 2300 mg per dag för Vuxna OCH barn i Aldern 14 år OCH Äldre och till ålders- and Kons lämplig Övre Gräns ​​FÖR Intag (UL) natrium för Barn SOM ÄR Yngre mottagare än 14 år (se BILAGA 7). Natrium ÄR Ett Viktigt näringsämne and Behövs AV Kroppen i Relativt Små mängder under förutsättning ATT betydande svettning integre forekommer. [25] Natrium AR I Första handen konsumeras as salt (Natriumklorid).

Gränserna FÖR Natrium Ar ålders- OCHj Kons lämpligt uls. UL ÄR den Högsta Dagliga näringsintaget Nivå as sannolikt Kommer ATT innebära Någon risk att negativa hälsoeffekter Hos NÄSTAN alla individer i den Allmänna befolkningen. Rekommendationen för Vuxna OCH Barn i Aldern 14 år and Äldre ATT begränsa natriumintaget till Mindre mottagare än 2300 mg per dag ÄR baserad in Bevis as Visar en Linjär dos-responssamband Mellan ökad natrium Intag and ökat blodtryck Hos Vuxna. Dessutom föreslår måttlig Evidens en förening Mellan ökad natriumintag OCH ökad risk hjärtkärlsjukdom Hos Vuxna. DETTA ÄR docka Bevis integre Lika konsekvent as Bevis in blodtryck, Ett surrogat indikator in CVD risk.

Kaloriintag ÄR Mycket förknippad Med natriumintaget (DVS fler Livsmedel and Drycker människor konsumerar, Desto mer natrium tenderar de konsumerar). Eftersom ladugården har under lagre kaloribehov mottagare än Vuxna, etablerade IOM lagre ULS för Barn as ÄR Yngre mottagare än 14 år baserat In medianintaget AV kalorier. Jag Likhet Med Vuxna, måttlig Evidens Visar available ATT den Linear dos-responssamband Mellan natrium Intag OCH blodtryck hos barn available.

Vuxna Med prehypertensionen and Högt blodtryck skulle särskilt gynnas AV blodtryckssänkande. För Dessa individer, kost ytterligare minskning till 1500 mg per dag resulterar jag Ännu Större blodtryckssänkning. In Grund AV-håla Linear dos-responssamband Mellan natrium Intag and blodtryck, ar varje inkrementell minskning AV natriumintaget as Rör sig MOT rekommenderade gränser uppmuntras. Aven utan ATT Nå gränserna FÖR natriumintaget, Starka Bevis tyder in ATT-minskningar i natrium Intag kan-Sanka blodtrycket Hos personer Med prehypertensionen and Högt blodtryck. Vidare Har Starka Bevis Visat ATT Vuxna as skulle ha Nytta AV blodtryckssänkande Bör Kombinera de Dietary inriktningarna till STOPP Hypertension (DASH) kostvanor Med lagre natriumintaget (se Dietary inriktningarna till STOPP Hypertension call-out box).

överväganden: Som en livsmedelsingrediens, har natrium FLERA användningsområden, till Applicability FÖR ATT bota Kött, Bakning, förtjockning, Öka Smak (Inklusive smaken AV Andra Ingredienser), SOM konserveringsmedel, and jag ATT behålla Fukt. Tills Applicability, vissa torv Färskt Kött har under natriumlösningar tillsätts FÖR ATT behålla fukten i Matlagning. Som diskuteras i Kapitel 2. Natrium Finns i livsmedlen jag livsmedelsförsörjning, Inklusive Blandade Rätter SOM hamburgare, smörgåsar OCH tacos, RIS, pasta OCH SPANNMÅL Ratter; pizza; Kött, fågel, and skaldjursrätter; and Jam, marmalades. FLERA Strategier Bör genomföras FÖR ATT Minska natriumintaget to Rekommenderad Nivå (se Kapitel 3. Alla har sv vals för ATT stödja sunda Matvanor).

Dietary inriktningarna till STOPP Hypertension (DASH)

DASH kostvanor ÄR Ett Applicability in en Hälsosam kost Mönster and Har manga Av de same egenskaper as den sunda US-Style ätamodell. Dash kostvanor and FLERA Varianter har under testats i randomiserade kontrollerade Kliniska studier FÖR Att studera EFFEKTEN AV-DASH kostvanor in CVD riskfaktorer. Den ursprungliga DASH studie HAR Visat ATT håla DASH kostvanor sänkt blodtryck and LDL-kolesterolnivåer, Vilket resulterar i minskad risk CVD, jämfört Med dieter as liknade sv Typisk amerikansk diet. DASH-Sodium trial bekräftat de gynnsamma blodtryck and LDL-kolesterol effekterna AV-DASH Äta Monstret VID Tre Levels AV kostnatriumintaget and available Visat sv stegvis sänkning AV blodtrycket as natriumintaget reducerades. Den OmniHeart Trial Fann ATT ersätta en del AV kolhydraterna i DASH Med same Mängd AV antingen protein Eller omättade fetter sänkt blodtryck OCH LDL-kolesterolnivåer mer an den ursprungliga DASH kost Monster.

DASH Äta planen ÄR Hög jag Grönsaker, Frukter, magra mejeriprodukter, fullkornsprodukter, fågel, fisk, bönor and Nötter and ÄR Låg i godis, sockerhaltig Drycker and Rött Kött. Det ÄR LAG stoppa AV mättat fett and rik in kalium, kalcium and magnesium, SAVAL SOM kostfiber OCH protein. Det ÄR available Mindre salt an den typiska Amerikanska dieten, and Innehåller menyer Med Två Levels AV natrium, 2300 OCH 1500 mg per dag. Ytterligare uppgifter about DASH also in http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/dash.

Alkohol

Alkohol Ar Inte sv del AV-USDA Food Mönster. Kostråd rekommenderar integre ATT personer as integre dricker alkohol BORJA dricka AV Någon anledning. Om alkohol konsumeras, Bör Det Vara Med matta—upp till en drink per dag FÖR Kvinnor och upp till Två drinkar per dag för män—and Bara AV Vuxna Ratts dricka alen. [6] Det is also available manga falla Där individer Inte Bör dricka, såsom i graviditeten. I Syfte ATT utvärdera mängder alkohol as kost konsumeras, kostråd Innehåller dricker-ekvivalenter. En alkoholhaltig dryck-ekvivalenter beskrivs as innehållande 14 g (0,6 fl oz) av ren alkohol. [26] Följande ÄR referens Drycker as is a alkoholhaltig dryck-ekvivalenter: 12 fluid ounces regelbunden OL (5% alkohol), 5 fluid ounces vin (12% alkohol), Eller 1,5 fluid ounces AV 80 Bevis sprit (40% alkohol ). [27] Den Mängd Alkohol och kalorier i Drycker varierar and Bör redovisas Inom Ramen FÖR sunda Matvanor SÅ ATT kalorierna integre överskrids. SE BILAGA 9. alkohol FÖR ytterligare information.

Koffein

Koffein ÄR integre Ett näringsämne; Det is a dietkomponenten as Fungerar i Kroppen as Ett njutningsmedel. Koffein forekommer Naturligt i Växter (t ex kaffebönor, teblad, kakaobönor, kola Nötter). Det ÄR available tillsätts i Livsmedel and Drycker (t ex koffeinhaltiga soda, energidrycker). About koffein tillsätts tills Ett Livsmedel, Måste Det tas Med i förteckningen ÖVER beståndsdelar in märkningen AV Livsmedel. [28] De flesta Intag AV koffein i USA Kommer from Kaffe, te, OCH läsk. Koffeinhaltiga Drycker varierar Kraftigt i synd koffeinhalt. Caffeinated kaffedrycker inkluderar dropp / bryggt Kaffe (12 mg / fl oz), snabbkaffe (8 mg / fl oz), espresso (64 mg / fl oz), and specialdrycker Tillverkade AV Kaffe Eller espresso, såsom cappuccino and latte. Mängder Koffein i Andra Drycker såsom bryggt svart te (6 mg / fl oz), bryggt Grönt te (2-5 mg / fl oz), and koffeinhaltiga soda [29] (1-4 mg / fl oz) varierar available. Drycker Inom kategorin energidrycker Har den största Variationen (3-35 mg / fl oz).

De som väljer ATT dricka alkohol Bör Vara försiktig Med ATT blanda koffein and alkohol Tillsammans Eller konsumera dem samtidigt; SE BILAGA 9. alkohol FÖR ytterligare Diskussion. Dessutom, Kvinnor som AR I montern Att bli gravida Eller SOM försöker, Eller SOM ÄR gravida, and De som ammar Bör konsultera Sina vårdgivare FÖR ATT fa Råd Om koffein.

Anmärkningar

[6] Det ÄR integre rekommenderat ATT individer börjar dricka Eller dricka mer AV Någon anledning. Mängden Alkohol och kalorier i Drycker varierar and Bör redovisas Inom Ramen FÖR sunda Matvanor. Alkohol Bör konsumeras ENDAST AV Vuxna Ratts dricka alen. Boxar manga omständigheter Där individer Inte Bör dricka, såsom i graviditeten. SE BILAGA 6. alkohol FÖR ytterligare information.

[10] beteckningar med varje Matgrupp and undergrupp Finns i HeLa kapitlet and sammanställs i BILAGA 3.

[11] I bildar AV provitamin A karotenoider

[13] I bildar AV provitamin A karotenoider

[14] Produkter SOM bär US Food and Drug Administration (FDA) hälsopåstående fullkorn Har åtminstone 51 Procent Av de totala ingredienserna EFTER DEN Vikt as fullkorns Ingredienser; de Uppfyller available Andra Kriterier.

[18] Kokt, ätbar del

[19] Den Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) and Environmental Protection Agency (EPA) US ge Gemensam Vägledning Om skaldjurskonsumtion FÖR Kvinnor som ÄR gravida Eller ammar OCH småbarn. För mer information se FDA OCH EPA website www.FDA.gov/fishadvice; www.EPA.gov/fishadvice.

[20] Termen “fjättra” Hellre mottagare än “fettsyror” vanligen används i This dokument på När man diskuterar Kategorier AV-fettsyror (t ex omättade, mättade, trans) för överensstämmelse Med Nutritionfaktan Etiketten and Andra federala material.

[21] Det ÄR integre rekommenderat ATT individer börjar dricka Eller dricka mer AV Någon anledning. Mängden Alkohol och kalorier i Drycker varierar and Bör redovisas Inom Ramen FÖR sunda Matvanor. Alkohol Bör konsumeras ENDAST AV Vuxna Ratts dricka alen. Boxar manga omständigheter Där individer Inte Bör dricka, såsom i graviditeten. SE BILAGA 9. alkohol FÖR ytterligare information.

[24] Institute of Medicine. Rekommenderat Dagligt Intag FÖR energi, kolhydrater, fibrer, fett, fettsyror, kolesterol, Protein OCH aminosyror. Washington (DC): The National Academies Press; 2002.

[25] IOM i en tillräckligt Intag (AI) Nivå FÖR natrium FÖR Att möta natrium Behov Friska OCH måttligt Aktiva individer. In Grund AV ökad förlust AV natrium from svett, Inte AI Inte Galler högaktiva individer and Arbetare utsätts FÖR extrem värmestress, bedöms Vara lagre AN 1 Procent AV USA: s Befolkning. Institute of Medicine. Rekommenderat Dagligt Intag FÖR Vatten, kalium, natrium, klorid OCH sulfat. Washington (DC): The National Academies Press; 2005.

[27] Drink-ekvivalenter Inte ÄR avsedda ATT Fungera as en Vanlig dryck definition myndighetskontroll.

[28] En del Kosttillskott såsom energi Skott Innehåller available koffein, män mängden koffein i Dessa Produkter behöver Inte lämnas ut.

health.gov

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

8 + 20 =